Verschil diëtisten en gewichtsconsulenten

Er is een verschil tussen diëtisten en gewichtsconsultenten. Het eerste belangrijke verschil zit in de opleiding en kwaliteit. Een diëtist heeft 4 jaar lang de HBO- opleiding Voeding & Diëtetiek gevolgd en staat (meestal) ingeschreven in het Kwaliteitsregister paramedici. Om te voldoen aan de criteria van het kwaliteitsregister, moet een diëtist elke 5 jaar verschillende cursussen volgen, onderzoeken uitvoeren en aan bepaalde werkuren voldoen. Een gewichtsconsultent volgt een cursus van 6 of 12 maanden wat in de vorm van een zelfstudie kan zijn.

Een ander belangrijk verschil is dat gewichtsconsulenten alleen volwassenen met een BMI van maximaal 30
mogen behandelen. Alleen als ze zich gespecialiseerd hebben, mogen ze iemand met een hoger BMI of kinderen behandelen. Het is dus af te raden om naar een gewichtsconsulent te gaan als u om een medische redenen voedingsadvies wil (zoals diabetes, obesitas of hoog cholesterol).

Een gewichtsconsultent is ook geen beschermde titel, iedereen mag zich in principe ‘gewichtsconsultent’ noemen. Zelf vind ik dit niet terecht. Ondanks het grote verschil in de opleiding, hebben de ‘echte’ gewichtsconsultenten zich daadwerkelijk verdiept in gezonde voeding én een cursus afgerond. Als u kiest voor een gewichtsconsulent kunt u hier altijd naar vragen. Daarentegen is een diëtist wél een beschermde titel en mag niet iedereen zich zomaar ‘diëtist’ noemen. Dit houdt ook in dat een diëtist zich aan bepaalde regels moet houden zoals bijvoorbeeld het bewaken van de privacy van de cliënt.