Vergoedingen & Tarieven

Directe toegankelijkheid
De diëtist is vrij toegankelijk, wat betekend dat u geen verwijzing nodig heeft van een arts of specialist. Er wordt dan wel een korte screening door de diëtist uitgevoerd of er een indicatie is voor dieetadvies. Verder is de behandeling hetzelfde. Toch is mijn advies om een verwijsbrief te vragen aan de arts of specialist. De meeste zorgverzekeraars vergoeden namelijk alleen het dieetadvies met een verwijzing. U kunt mij altijd voor de zekerheid even bellen of een mailtje sturen.

Vergoedingen
De dieetadvisering wordt vergoed vanuit het basispakket. In het basispakket zitten 3 uur (€180,-) dieetadvisering per jaar. Houdt er wel rekening mee dat dit bedrag van uw eigen risico af gaat, indien u gebruik maakt van de vrije toegankelijkheid.
Naast de vergoeding van de basisverzekering, kan het zo zijn dat u nog uren vergoed krijgt via de aanvullende verzekering. Op volgende link kunt u kijken wat voor u van toepassing is: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx. De aanvullende verzekering gaat niet van het eigen risico af. Eerst wordt er altijd gebruik gemaakt van de 3 uren in de basisverzekering en daarna van de aanvullende verzekering  (als u aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Daarom krijgen deze altijd 3 uur dieetadvisering per jaar vergoed.

Als u valt onder de zogeheten ketenzorg, dan gaat het niet van uw eigen risico af. Heeft  u diabetes, COPD of cardiovasculaire risicomanagement (hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol), dan valt u onder de ketenzorg. Ook hierbij moet u een verwijzing aanvragen bij de huisarts.

Voor vragen over de vergoeding kunt u altijd contact met mij opnemen!

Tarieven
Eerste consult (1 uur directe tijd en 30 minuten indirecte tijd)                                        €88,50
Vervolgconsult standaard (20 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd)       €29,50
Vervolgconsult kort (10 minuten directe tijd en 5 minuten indirecte tijd)                     €14,75
Online voedingsadvies                                                                                                                €50,-

Kunt u uw afspraak niet nakomen? Laat dit dan 24 uur van te voren weten! Indien een afspraak niet wordt nagekomen zonder afmelding, reken ik 75% van het consult voor uw eigen rekening.