Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Deze beschrijft dat er zorgvuldig en nauwkeurig met de persoonsgegevens omgegaan moet worden. Als diëtistenpraktijk krijgen wij gevoelige informatie van u, zoals het BSN – nummer, telefoonnummer en medische gegevens. Hier gaan wij zorgvuldig en veilig mee om. Het dossier is opgeslagen in een beveiligd elektronisch programma. Alleen de behandelaar heeft toegang tot dit programma. Daarnaast zal de diëtist het programma nooit geopend en onbeheerd achter laten.

Verder wordt toestemming gevraagd bij het delen van de persoonsgegevens aan derde. Deze toestemming wordt mondeling aan de cliënt gevraagd en wordt hierna door de zorgverlener genoteerd in het dossier. De gegevens worden op een veilige manier uitgewisseld (via het beveiligde programma Zorgmail). Het delen van gegevens kan handig zijn bij een rapportage aan de verwijzer of bij een overdracht naar een andere behandelaar.

In onderstaand bestand ziet u wat de AVG – wet voor Diëtistenpraktijk Lieke precies inhoudt.

AVG wet Dietistenpraktijk Lieke