Werkwijze

Eerste consult
In het eerste consult kijken we samen met welke vraag u naar mij toe bent gekomen en welke hulp daar het beste bij past. Deze hulp wordt afgestemd op uw wensen en verwachtingen, maar ook op uw huidige leefstijl, werkzaamheden, medische en dieetgeschiedenis, huidige eetgewoontes etc. Het zogeheten behandelplan wordt altijd in overleg gemaakt. Ik zal een advies geven en samen kijken we hoe we dit in uw huidige eet- en leefpatroon kunnen toepassen. Het eerste consult bestaat uit ongeveer 60 minuten directe tijd*. Bovenop dit uur komt nog soms nog 30 minuten indirecte tijd**.


Vervolgconsulten
In de vervolgconsulten wordt besproken hoe het gaat met het opvolgen van de adviezen en wordt dieper ingegaan op de motivatie. Samen kijken we wat er nodig is om uw doelen te bereiken. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om vragen te stellen. Het vervolgconsult duurt ongeveer 30 minuten.

* Directe tijd = de tijd waarmee u in gesprek bent met de diëtist
** Indirecte tijd = de tijd die wordt besteed aan het schrijven van een dieetadvies